ZD POJBUKY - logo
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Informace


POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 12.května 2017 od 18hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3. Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrka za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2016 do důchodu do důchodu, 6. Diskuse, 7. Usnesení, 8. Závěr schůze

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů družstva. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným členem družstva ZD Pojbuky.

UPOZORŇUJEME, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze nejdříve za 15 dní.USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 12.5.2017

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2016

2. Zprávu kontrolní komise za rok 2016

3. Účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku z roku 2016 takto: Celý zisk roku 2016 přidělit do fondu rozvoje

4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

5. Záměr činnosti družstva na rok 2017


Členská schůze bere na vědomí:

1. Výhled hospodaření na rok 2017

POZVÁNKAPředstavenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 27.května 2016 od 18hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3. Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrka za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2015 do důchodu do důchodu, 6. Diskuse, 7. Usnesení, 8. Závěr schůze

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů družstva. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným členem družstva ZD Pojbuky.

UPOZORŇUJEME, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze nejdříve za 15 dní.


Odjezdy autobusu:

16:45 Radvanov, 16:45 Nahořany-zastávka, 17:00 Blanička, 17:05 Rodná, 17:10 Bradáčov, Pojbuky

17:20 Z.Střítež, 17:30 Malešín, 17:35 Vodice, Babčice, 17:40 Domamyšl- rozcestí, 17:50 Horní Světlá-zastávka, Pojbuky

17:15 Blatiny, 17:30 Z.Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky


USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 27.5.2016

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2015

2. Zprávu kontrolní komise za rok 2015

3. Účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku z roku 2015 takto: Celý zisk roku 2015 přidělit do fondu rozvoje

4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

5. Záměr činnosti družstva na rok 2016


Členská schůze bere na vědomí:

1. Výhled hospodaření na rok 2016