ZD POJBUKY - logo
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Informace

Představenstvo ZD Pojbuky svolává členskou schůzi pro rok 2023. Členové družstva se sejdou v pátek 12.5. v 18hod

v kulturním domě v Pojbukách.

POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 12.května 2023 od 18 hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové, volební a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3. Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní uzávěrky za rok 2022, zprávy auditora a rozpočtu na rok 2023, 5. Projednání a odsouhlasení nepatrné změny stanov družstva 6. Volba předsedy družstva, členů představenstva a revizní komise, 7. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2022 do důchodu, 8. Diskuse, 9. Usnesení, 10. Závěr schůze.

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů. 

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným ČLENEM družstva ZD Pojbuky, pro kterého je níže přiložena plná moc.

UPOZORŇUJEME:

pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze

NEJDŘÍVE za 15 dní.

Odjezdy autobusu:

16:40 Ml. Vožice, 16:45 Radvanov, 16:50 Rodná, 16:55 Blanička, 17:05 Bradáčov, 17:10 Horní Světlá, 17:15 Domamyšl, 17:20 Babčice, 17:25 Vodice, 17:30 Zadní Lomná, Dolní Světlá, 17:35 Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

 

17:45 Blatnice, Pojbuky

předseda ZD Pojbuky Pavel Opolzer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z členské schůze konané dne 12.5.2023

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2022

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2022

 3. Účetní uzávěrku za rok 2022 a rozdělení zisku z roku 2022 takto: celý zisk roku 2022 přidělit do fondu rozvoje

 4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

 5. Schvaluje změny stanov:

A) ve čl.9 v bodě 1:
Člen družstva má zejména právo: účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce-člena družstva jednání a rozhodování členské schůze.

B) ve čl.9 v bodě 7:
Člen družstva má zejména právo: nechat se při jednání členské schůze zastupovat členem družstva.

C) ve čl.9 v bodě 13:
Člen družstva má zejména tyto povinnosti: účastnit se osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce-člena družstva členských schůzí družstva.

D) ve čl.14 v bodě a):
Představenstvo má 9 členů a 2 náhradníky.

E) ve čl.16 v bodě 1:
Kontrolní komise má pět členů a jednoho náhradníka, všechny volené členskou schůzí. Předsedu a místopředsedu si volí členové komise ze svých řad. 

       6. Záměr činnosti družstva na rok 2023

Členská schůze bere na vědomí:

Výhled hospodaření na rok 2023


Představenstvo ZD Pojbuky svolává členskou schůzi pro rok 2022. Členové družstva se sejdou v pátek 20.5. v 18hod

v kulturním domě v Pojbukách.

POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává

na pátek 20.května 2022 od 18 hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3.

Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrky za rok 2021 a rozpočtu na rok

2022, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2021 do důchodu, 6. Diskuse, 7.

Usnesení, 8. Závěr schůze.

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným ČLENEM družstva ZD

Pojbuky, pro kterého je níže přiložena plná moc.

UPOZORŇUJEME:

pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze

NEJDŘÍVE za 15 dní.

Odjezdy autobusu:

16:45 Blanička, 16:50 Rodná, 16:55 Nahořany -zast., 17:00 Radvanov, 17:10 Bradáčov, 17:15 Horní

Světlá, 17:20 Domamyšl, 17:25 Babčice, 17:30 Vodice, 17:40 Zadní Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky

předseda ZD Pojbuky Pavel Opolzer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z členské schůze konané dne 20.5.2022

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2021

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2021

 3. Účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku z roku 2021 takto: celý zisk roku 2021 přidělit do fondu rozvoje

 4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

 5. Záměr činnosti družstva na rok 2022

Členská schůze bere na vědomí:

Výhled hospodaření na rok 2022


Členská schůze svolaná na 9.10.2020 se z důvodu koronaviru ruší
POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává

na pátek 9.října 2020 od 18 hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3.

Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrky za rok 2019 a rozpočtu na rok

2020, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2019 do důchodu, 6. Diskuse, 7.

Usnesení, 8. Závěr schůze.

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným ČLENEM družstva ZD

Pojbuky, pro kterého je níže přiložena plná moc.

UPOZORŇUJEME:

pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze

NEJDŘÍVE za 15 dní.

Odjezdy autobusu:

16:45 Blanička, 16:50 Rodná, 16:55 Nahořany -zast., 17:00 Radvanov, 17:10 Bradáčov, 17:15 Horní

Světlá, 17:20 Domamyšl, 17:25 Babčice, 17:30 Vodice, 17:40 Zadní Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky

předseda ZD Pojbuky Pavel Opolzer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z členské schůze konané dne 9.10.2020

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2019

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2019

 3. Účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku z roku 2019 takto: celý zisk roku 2019 přidělit do fondu rozvoje

 4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

 5. Záměr činnosti družstva na rok 2020

Členská schůze bere na vědomí:

Výhled hospodaření na rok 2020POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává

na pátek 17.května 2019 od 18 hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3.

Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrky za rok 2018 a rozpočtu na rok

2019, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2018 do důchodu, 6. Diskuse, 7.

Usnesení, 8. Závěr schůze.

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů.

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným ČLENEM družstva ZD

Pojbuky, pro kterého je níže přiložena plná moc.

UPOZORŇUJEME:

pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze

NEJDŘÍVE za 15 dní.

Odjezdy autobusu:

16:45 Blanička, 16:50 Rodná, 16:55 Nahořany -zast., 17:00 Radvanov, 17:10 Bradáčov, 17:15 Horní

Světlá, 17:20 Domamyšl, 17:25 Babčice, 17:30 Vodice, 17:40 Zadní Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky

předseda ZD Pojbuky Pavel Opolzer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení z členské schůze konané dne 17.5.2019

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2018

 2. Zprávu kontrolní komise za rok 2018

 3. Účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku z roku 2018 takto: celý zisk roku 2018 přidělit do fondu rozvoje

 4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

 5. Záměr činnosti družstva na rok 2019

 


Členská schůze bere na vědomí:

Výhled hospodaření na rok 2019
POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 18.května 2018 od 18hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3. Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrka za rok 2017 a rozpočtu na rok 2018, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2017 do důchodu do důchodu, 6. Diskuse, 7. Volba orgánů družstva- představenstva a předsedy, dozorčí komise. 8. Usnesení, 9. Závěr schůze

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů družstva. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným členem družstva ZD Pojbuky.

UPOZORŇUJEME, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze nejdříve za 15 dní.USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 18.5.2018

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2017

2. Zprávu kontrolní komise za rok 2017

3. Účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku z roku 2017 takto: Celý zisk roku 2017 přidělit do fondu rozvoje

4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

5. Výsledky voleb do orgánů družstva

6. Záměr činnosti družstva na rok 2018


Členská schůze bere na vědomí:

1. Výhled hospodaření na rok 2018

Odjezdy autobusu:

16:45 Blanička, 16:50 Rodná,16:55 Nahořany-zastávka, 17:00 Radvanov,  17:10 Bradáčov, 17:15 Horní Světlá, 17:20 Domamyšl, 17:25 Babčice, 17:30 Vodice, 17:40 Zadní Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky


U


Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
antorini.com