ZD POJBUKY - logo
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Jubilanti

V roce 2023 oslaví svá jubilea:

95 - Buřičová Božena

85 - Nuhlíček Jiří

80 - Fialová Bohumila, Komrsková Eva, Melicharová Eva, Škoda Josef

75 - Křepelka František, Mimráčková Marie, Pavlátová Zdena, Pazderková Ludmila, Strnad František

70 - Havlová Miroslava


V roce 2022 oslaví svá jubilea:

85 - Janurová Marie, Blažek Jan

80 - Pošusta Josef, Melicharová Marie, Mimráček Josef, Maršík Jiří

75 - Harapátová Blanka, Pazdera Alois, Havel František, Buřič Jiří

70 - Trpák Jan


V roce 2021 oslaví svá jubilea:

90 - Rathouská Marie

85 - Nováková Marie, Radoš Jindřich

80 - Němec Jaroslav, Budínský Ján, Novotná Marie

70 - Buřič Josef, Stejskal Václav, Král František, Borkovcová Věra


V roce 2020 oslaví svá jubilea:

90 - Papežová Vlasta, Vaňková Jaroslava

85 - Štamberková Marie, Novotná Marie

80 - Pazderka Ladislav

75 - Gráfová Anna, Adamovský František, Papežová Alena, Škodová Blanka, Kazdová Marie

70 - Bergr Karel, Buřičová Marie, Žítt Přemysl, Knotková Stanislava, Dubnová Eva


V roce 2019 oslaví svá jubilea:

90 - Jechová Věra, Pekařová Anežka

85 - Kurková Anna, Cardová Marie, Mareš František, Podvalská Marie

80 - Peclinovská Marie, Souček František, 

75 - Rychlá Anna, Král Josef, Šanda Zdeněk, Babická Zdeňka, Jelínková Jana

70 - Musilová Hana, Růžičková Helena, Pazderová Jana, Janů Vladislav, Knotek Josef, Geci Pavol


V roce 2018 oslaví svá jubilea:

9O - Buřičová Božena

85 - Jelínek Josef, Jůza František

80 - Nuhlíček Jiří

75 - Fialová Bohumila, Škoda Josef, Komrsková Eva, Melicharová Eva

7O - Pazderková Ludmila, Pavlátová Zdeňka, Mimráčková Marie, Křepelka František, Strnad František, Rosol Josef

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!


V roce 2017 oslaví svá jubilea:

 95 - Dvořáková Milada

90 - Melicharová Vlasta

80 - Křepelková Milena, Janurová Marie, Blažek Jan, Nekovářová Marie

75 - Malátová Alena, Pošusta Josef, Melicharová Marie, Mimráček Josef, Maršík Jiří, Papež Josef

70 - Harapátová Blanka, Pazdera Alois, Havel František, Buřič Jiří

Srdečné blahopřání všem!!!


V roce 2016 oslaví svá jubilea:

90 - Heřmánková Anežka, Vesecká Růžena, Těšínská Růžena, Hrobská Anežka

85 - Melicharová Anežka, Pavlíková Marie, Rathouská Marie, Michálková Marie

80 - Nováková Marie, Radoš Jindřich

75 - Němec Jaroslav, Novotná Marie(Z.Lomná), Budínský Ján, Melichar Jiří

70 - Vaňková Anna, Křepelka Stanislav

Všem srdečně blahopřejeme!!!!!!!!!!


V roce 2015 oslaví svá jubilea:

100 - Holubová Marie

85  -  Papežová Vlasta, Vaňková Jaroslava

80  - Kepka Jaroslav, Štamberková Marie, Novotná Marie(Radvanov)

75  - Pazderka Ladislav

70  - Zíka Josef, Gráfová Marie, Adamovský František, Papežová Alena, Škodová Blanka, Kazdová Marie

Srdečně blahopřejeme!!!

01


V roce 2014 oslaví svá jubilea:

95 - Vesecká Anna

90 - Havlová Marie

85 - Jechová Věra, Lučanová Marie, Pekařová Anežka

80 - Mareš František, Kurková Anna, Novotný Bohuslav, Cardová Marie, Podvalská Marie

75 - Souček František, Peclinovská Marie, Jelínková Milada, Čápová Bohumila

70 - Rychlá Anna, Babická Zdeňka, Jelínková Jana, Šanda Zdeněk, Král Josef

 

 

V roce 2013 oslaví svá jubilea:

90 - Janů Anežka, Hejná Anna

85 - Zich Adolf, Heřmánková Marie, Havlová Blažena, Buřičová Božena

80 - Jelínek Josef, Jůza František

75 - Melichar Bohuslav, Nuhlíček Jiří

70 - Škoda Josef, Fialová Bohumila, Kaňková Olga, Komrsková Eva, Melicharová Eva, Zhorná Anežka

Všem oslavencům přejeme vše to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu.....

 

V roce 2012 oslaví svá jubilea:

90 - Pravečková Marie, Dvořáková Milada

85 - Říha Jiří, Melicharová Vlasta

80 - Staněk Jaroslav

75 - Blažek Jan, Křepelková Milena, Janurová Marie, Nekovářová Marie

70 - Mimráček Josef, Melicharová Marie, Malátová Alena, Pošusta Josef, Papež Josef, Maršík Jiří

 

V roce 2011 oslaví svá jubilea:

85 - Heřmánková Anežka, Vesecká Růžena, Těšínská Růžena, Hrobská Anežka, Králová Marie

80 - Melicharová Anežka, Pavlíková Marie, Rathouská Marie, Michálková Marie,

75 - Nováková Marie, Fiala Josef, Radoš Jindřich,

70 - Růžičková Marie, Němec Jaroslav, Novotná Marie, Budínský Ján, Melichar Jiří

 

 

 

 

V roce 2010 oslaví svá jubilea:

95 - Holubová Marie a Těšínský František

85 - Křepelková Anežka, Lučan Josef, Semrád Jan, Krátošková Marie, Šopejstal Jaroslav

80 - Makovcová Jaroslava, Mikeš Miroslav, Novotná Anna, Papežová Vlasta, Másílková Anežka,

       Králová Anežka, Vaňková Jaroslava

75 - Novotná Marie, Štamberková Marie, Kepka Jaroslav, Malát Jaroslav

70 - Pavlát Jaroslav, Pazderka Ladislav

Letošním prvním jubilantem je paní Marie Holubová, která se 11.1. v plném zdraví dožila 95let. Srdečně blahopřejeme!


Vše nejlepší k Vašim narozeninám
Vše nejlepší k Vašim narozeninám
Paní Vesecká Růžena 85 let
Paní Vesecká Růžena 85 let
15.1.2010 Pavlát Jaroslav-70let
15.1.2010 Pavlát Jaroslav-70let
7.7.2010 Makovcová Jaroslava-80let
7.7.2010 Makovcová Jaroslava-80let
9.2.2010 Papežová Vlasta-80let
9.2.2010 Papežová Vlasta-80let
22.7.2010 Kepka Jaroslav-75let
22.7.2010 Kepka Jaroslav-75let
Dárek pro muže Dárek pro muže od ANTORINI ocení především náročnější muži mající rádi luxus a eleganci. Hledáte-li něco originálního pro ženu, vyberte dárek pro ženu, který rozzáří její úsměv.
antorini.com